Monthly Archives: January 2002

Juhtimine

Instituudi tegevust juhib kõrgeima organina liikmete üldkoosolek, kes valib ka juhatuse koosseisu. 14.1. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korralised üldkoosolekud toimuvad üks kord aastas. 14.2. Üldkoosoleku kutsub kokku Instituudi juhatus, teatades liikmetele koosoleku aja, koha ja päevakorra vähemalt 14 päeva enne koosolekut. 14.3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku: – juhatuse algatusel; – revisjonikomisjoni nõudmisel; – kui […]