Monthly Archives: August 2003

Mulgi murde tunnuseid

Sõnaalgulise h puudumine: hobune < obene, haukama < aukame. Kaashäälikuga algavail sõnadel kaob esimene täht ära: kr-<r-, pl-<l- jne. repp, laas, rahvme, liiats. Sõna tüve üksikkonsonandi kahenemine juhtudel nagu: olli, surri, panni. Ks muutumine ss-ks (ks < ss): mass, katessa (Pst), katese (Hls, Krk), katsa (Trv), nõgessa, juusse, suuress. Madalate tagavokaalide vahel diftong kadunud: paa […]