Monthly Archives: July 2006

PEAMISED SAAVUTUSED

Traditsiooniliste mulgi kultuuri arendavate ja levitavate sündmuste olemasolu ( Mulgi Konverentsid, Mulke Suvekuul) · Ühiskonnas üha suuremat kõlapinda leidvad sündmused; · Mulgimaa piiride tähistamine; · Murdekeelse kirjanduse väljaandmine; · Mulgimaa kui piirkonna kasvav tuntus, eristumine ja mõjujõud nii elanike kui organisatsioonide (sh. Kultuuriministeerium) silmis · Organisatsiooni juhtimise viimine osanike (KOV) poolt omavalitsuse tegevjuhtide tasemele VÄLISED […]