Monthly Archives: December 2011

Tutvustus

Mulgi Kultuuri Instituudi töö põhisuunad on: Mulgimaa vaimse ning ainelise rahvakultuuri uurimine, kogumine ja säilitamisele kaasaaitamine. Kohaliku keele eripära uurimine. Noorte, täiskasvanute ja õpetajate täiendkoolitus. Mulgikeelse algõpetuse korraldamine ning vastavate õppematerjalide loomine. Instituut: Avaldab mulgi keelt ja kultuuri käsitlevaid trükiseid. Korraldab loenguid ja seminare. Teostab uuringuid rahvakultuuri ja identiteediprobleemidele lahenduste leidmiseks. Ajalugu Mittetulundusühing Mulgi Kultuuri […]