Monthly Archives: February 2013

PÕHIKIRI

Üldsätted 1. Mittetulundusühing Mulgi Kultuuri Instituut (edaspidi Instituut) on kohalikul     partnerlusel põhinev vabatahtlik Mulgimaa valdade ja linnade ühendus. 2. Instituudi nimetus on ? MTÜ MULGI KULTUURI INSTITUUT, lühendatult MKI. Inglise keeles -INSTITUTE OF MULGI CULTURE. 3. Instituut on tulu mittetaotlev juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast. 4. Instituudil on oma pangaarve, oma nimetusega […]