Monthly Archives: May 2015

MKI põhikiri

Üldsätted 1. Mulgi Kultuuri Instituut (edaspidi Instituut) on rahvuslik-alalhoidliku mõttelaadiga isikute mittetulunduslik ühendus.2. Instituut on juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast. 3. Instituuudil on oma pangaarve, oma nimetusega pitsat, vapp ja muu sümboolika. 4. Instituudi asutajad on Karksi-Nuia, Mõisaküla ja Tõrva linn, Abja, Halliste, Helme, Karksi, Paistu, Põdrala ja […]