Kroonika

pilt_4109.11.00 Trükis ilmus Aleksander Looritsa mälestusraamat “Oskar Looritsa noorusmailt” 20-21.10.00 II mulgi konverents Halliste Põhikoolis (pilt)

10.06.00 Mulkide Seltsi päev Helmes

19.05.00 Instituudi ruumes toimus murdekoosolek, kus olid arutlusel mulgi murde kirjapildi küsimused. Koosolekust võtsid osa: Eevi Ross, Erna-Elise Neimann, Salme Nigol, Karl Pajusalu, Eduard Vääri, Paul Lehesmets ja Peeter Ilus. Leiti, et mulgi murde kirjapanekul tuleks kasutada võimalikult vähe foneetlist märgisüsteemi. Ainsana tekitas vaidlusi pehmenduse e palatalisatsiooni kasutamine

27.04.00 Viljandi Käsitöökoja asutamiskoosolek, mille üks asutajaliige MKI

24.04.00 Emakeeleõpetajete koosolek MKI-s. Arutlusel oli mulgimurdelise aabitsa või lugemiku vajalikkus Viljandimaa üldhariduskoolides

12.04.00 Heimtali Koduloomuuseumis toimus mulgi naljandite õhtu

17.02.00 MKI toimetiste sarjas ilmus esimene väljaanne: “Ettekandeid I mulgi konverentsilt” (82 lk)

17.02.00 Viljandi Maavalitsuses avati instituudi tööruum (pilt)

07.02.00 MKI üldkoosolek