Mulgi murde tunnuseid

Sõnaalgulise h puudumine: hobune < obene, haukama < aukame.

Kaashäälikuga algavail sõnadel kaob esimene täht ära: kr-<r-, pl-<l- jne. repp, laas, rahvme, liiats.

Sõna tüve üksikkonsonandi kahenemine juhtudel nagu: olli, surri, panni.

Ks muutumine ss-ks (ks < ss): mass, katessa (Pst), katese (Hls, Krk), katsa (Trv), nõgessa, juusse, suuress.

Madalate tagavokaalide vahel diftong kadunud: paa = paja, sõaga, sepiguan.

Sõnalõpulise t (<d) puudumine: mihe nakassive.

V- on kadunud labiaalvokaalide eest: ok’k, öö.

Seesütlev n-lõpuline: mõtsan, sehen, kähen.

E-mitmuse esinemine: rihmade = rihme, poigel = poegadel, pan’gega = pangidega.