Projekti NOOR MULK kirjeldus

Projekti valdkond, eesmärk ja sihtgrupp:

Omakultuuriliste teadmiste ja tegevuste omandamine ning arendamine kultuuriajaloolise Mulgimaa (Abja vald, Halliste vald, Paistu vald, Karksi vald, Tarvastu vald, Helme vald, Põdrala vald, Hummuli vald, Pärsti vald, Tõrva linn ja Mõisaküla linn) noorte hulgas, läbi neile omase tegevuste. Projekt on suunitletud gümnaasiumiõpilastele.

Projekti vajalikkuse põhjendus:

Omakultuuri levitamine ja arendamine käib peamiselt laste ning huvitatute täiskasvanute hulgas. Juba iseseivalt mõtlevate ja edaspidiseks eluks valikuid tegevate noorte seas pole siiani eriti mulgi kultuuri selgitatud. Noored vajavad oma vaba aja sisustamiseks erinevaid väljundeid ning omakultuuriga tegelemine on üks võimalus paljude hulgast. Lihtsalt selgitustööst või õppepäevadest võib aga aktiivset tegevust otsivale ja vajavale noorele aga väheseks jääda. Käesolev projekt püüab gümnaasiuminoori suunata omakulturilisele mõtlemisele läbi aktiivsete tegevuste ja väljundite.

Tegevuse kirjeldus ja etapid:

Projekt käigus viiakse noorteni omakultuuri (mulgi kultuuri) olemus ja põhimõtted läbi nendele omaste tegevuste nagu mainekujundus, disainimine, mood, muusika. Tegemist pole selgitustöö ja ühekordsete õpipäevadega , vaid projekti tulemused on mõõdetavad noorte tegevuse ja konkreetsete tulemitega  nagu rõivakollektsioon, disainkottide kollektsioon, kodulehe kujunudamine ja muusikaplaat. Eesmärk ei ole rahvakultuuri ja folkloori üks-ühele kopeerimine vaid läbi nende tundmaõppimise uute tegevuste ja väljundite leidmine.

Projekti oodatav tulemus:

Mulgi kultuuri olemus on arusaadav paljudele (~40) Mulgimaa noortele. Kõik huvitatud on leidnud endale väljundi erinevate noortepäraste tegevuste näol ? disain, graafiline disain, muusika ? mis on põimunud läbi omakultuuri ja folkloori. Valminud on rahvapäraste elementidega rõiva -ja kotikollektsioon, kujundatud koduleht, välja antud plaat.